Soudobá světová sociologieReferáty z akademického roku 2003/2004

Arendt, Krize kultury
Bauldrillard, Dokonalý zločin
Baumann, Modernita a holocaust
Baumann, Tekutá modernita
Baumann, Tekutá modernita
Bell, Kulturní rozpory kapitalismu
Bell, Kulturní rozpory kapitalismu
Bell, Kulturní rozpory kapitalismu
Berger+Luckmann, Sociální konstrukce reality
Berger+Luckmann, Sociální konstrukce reality
Berger+Luckmann, Sociální konstrukce reality
Bourdieu, Nadvláda mužů
Bourdieu, Teorie jednání
Bourdieu, Teorie jednání
Foucault, Dějiny sexuality
Fromm, Mít nebo být
Fromm, Strach ze svobody
Giddens, Důsledky modernity
Goffman, Frame analysis
Hobsbawn, Vynalézání tradice
Illich, Odškolnění společnosti
Lévi-Strauss, Smutné tropy
Lyotard, O postmodernismu
Marcuse, Psychoanalýza a politika
McLuhan, Jak rozumět médiím
Merton, Studie ze sociologické teorie
Mills, Mocenská elita
Mills, Sociologická imaginace
Popper, Bída historicismu
Riesman, Osamělý dav
Wilson, O lidské přirozenosti

KOMPLETNÍ BALÍČEK referátů za rok 2003/2004 ke stažení ZDE (zip formát)


Referáty z akademického roku 2004/2005

Arendt, Eichman v Jeruzalémě
Barthes, Mytologie
Bataille, Prokletá část
Bataille, Svrchovanost
Bell, Kulturní rozpory kapitalismu
Bell, Kulturní rozpory kapitalismu
Brooks, Bobos - Nová americká elita a její styl
Foucault, Dějiny šílenství
Fourastié, 40 000 hodin
Friedan, Feminine mystique
Friedan, Feminine mystique
Fromm, Umění milovat
Giddens, Důsledky modernity
Giddens, Unikající svět - Jak globalizace mění náš život
Goffman, Stigma
Goffman, Stigma
Latour, Nikdy sme neboli moderní
Lévi-Strauss, Totemismus
Lipovetsky, Soumrak povinnosti
Lipovetsky, Třetí žena - Neměnnost a proměny ženství
Lorenz, Osm smrtelných hříchů
Lyotard, O postmodernismu
Luhmann, Ekologická komunikace
McLuhan & Fiore, Das Medium Ist Massage
Ridley, Původ ctnosti
Ritzer, McDonaldizace společnosti
Toffler & Toffler, Nová civilizace - Třetí vlna a její důsledky
Toffler & Toffler, Nová civilizace. - Třetí vlna a její důsledky
Wallerstein, The capitalism World-Economy
Wright, Víc než nic - Logika lidského osudu

KOMPLETNÍ BALÍČEK referátů za rok 2004/2005 ke stažení ZDE (zip formát)
Zpět