Sociologie organizace a řízeníReferáty z akademického roku 2004/2005

Sociologie organizace Maxe Webera
Frederik Winslow Taylor
George Caspar Homans
Tomáš Baťa
Henry Ford
Robert King Merton
Osobnost zaměstnance
Zvládání stresové zátěže
Konflikty a jejich řešení
Konflikt v organizaci
Nábor pracovní síly + technický bonus z www.seminarky.cz
Metody rozvoje pracovníků
Vzdělávání pracovníků v moderní organizaci
Vzdělávání a rozvoj zaměstnance - mentoring a coaching
Restrukturalizace
Vůdcovství
Snižováni stavu zamestnanců + Prezentace
Minutový manažer
Organizační kultura

KOMPLETNÍ BALÍČEK referátů za rok 2004/2005 ke stažení ZDE (zip formát)
Zpět