Archiv referátů
s tématickým zaměřením na sociologii

Materiály zde zveřejněné byly vypracovány studenty katedry Sociologie FF UK v Praze. Pouze mezi referáty z Úvodů do sociologie jsou i práce studentů katedry Sociální práce. Věříme, že zveřejnění našich studijních materiálů poslouží nejen nám, ale i kolegům z jiných kateder, fakult, univerzit a v neposlední řadě zájemcům o studium sociologie.

V nejstarší archivní složce naleznete referáty ke kurzu Úvod do sociologie doc. PhDr. Jiřího Šubrta, CSc., který vznik tohoto archivu inicioval. Rovněž druhá složka se vztahuje ke kurzu doc. Šubrta. Kurz Soudobá světová sociologie je však určen posluchačům z řad čtvrtého ročníku magisterského studia. V průběhu akedemického roku 2004/2005 přibyla i složka třetí, v níž naleznete referáty ke kurzu Mgr. Kittnerové Sociologie organizace a řízení.


Rádi bychom Vás také pozvali k návštěvě stránek Masarykovy české sociologické společnosti, jejímž cílem je podpora rozvoje všech aspektů sociologie na území ČR.S případnými dotazy, či návrhy se obraťte na správce stránky.